Služby

SLUŽBY
___________________________________

Poskytované služby:
  • čistenie a vývoz lapolov, žúmp, a septikov cisternami s kapacitou 8500 – 36 000 l
  • zber a likvidácia odpadov
  • prenájom veľkoobjemových kontajnerov
  • poľnohospodárske služby – aplikácia hnojovice, fugátu a digestátu aplikátormi
  • čistenie a vývoz bioplynových staníc
  • priemyselné čistenie kanalizácii a potrubia
  • Orba dlátovým pluhom DIGGER FARMET 3m
  • Orba Otočným pluhom LEMKEN 6+1+1
  • Sejba Hustosiatých obilnín bezorebnou sejačkou 6m