Služby

SLUŽBY

___________________________________

Poskytované služby:
  • dovoz, predaj, leasing a prenájom nákladných vozidiel, aj na objednávku
  • zimná údržba
  • strojové zametanie
  • čistenie a vývoz lapolov, žúmp, kanalizácii a septikov cisternami s kapacitou 8500 – 36 000 l
  • medzinárodná kamiónová doprava plachtovými a cisternovými návesmi
  • zber a likvidácia odpadov
  • predaj a dovoz štrkopieskov
  • prenájom veľkoobjemových kontajnerov
  • zemné, výkopové a búracie práce
  • poľnohospodárske služby – aplikácia hnojovice, fugátu a digestátu aplikátormi